Naše služby

Využite naše služby v oblasti informačnej bezpečnosti

01

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti po podľa zákona č. 69/2018 vykonávaný certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti.

 

02

Školenie kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnostné školenia pre bežných užívateľov, správcov systému či vyšší manažment.

03

Bezpečnostná dokumentácia

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na mieru projektu či celej firmy. Bezpečnostná dokumentácia je základným prvkom bezpečnosti organizácie, vyžadovaná legislatívou a GDPR.

 

04

Externý manažér kybernetickej bezpečnosti

Zákon o kyberntickej bezpečnosti č. 69/2018 definuje pozíciu Manažéra kybernetickej bezpečnosti. Využite možnosť zabezpečenia súladu s legislatívou formou služby certifikovaného externého Manažéra kybernetickej bezpečnosti.

 

Your security matters.

hardware
89%
comunications
46%
end point
77%
software
100%
breach points
+ 0
malware
+ 0
detection
+ 0

Our goal is to detect and prevent attacks to your company or business data.